Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Specjalista neurolog

Neurolog z ponad 15-letnim stażem pracy. Aktualnie pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Neurologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II. 5-letnie szkolenie specjalizacyjne oraz studia doktoranckie odbywał w Klinice Neurologii CMUJ pod kierownictwem dr Teresy Róg oraz profesora Andrzeja Szczudlika. Podczas pracy w Klinice Neurologii był opiekunem Koła Studenckiego oraz prowadził zajęcia dydaktyczne. Tam też rozpoczął działalność naukową. Tematem jego rozprawy doktorskiej było drżenie w zespołach parkinsonowskich.

Praca w Klinice Neurologii pozwoliła na zdobycie gruntownego wykształcenia w zakresie neurologii. Po zakończeniu stażu specjalizacyjnego kontynuował działalność naukową oraz zdobywał doświadczenie w badaniach klinicznych. Do tej pory uczestniczył w kilkunastu eksperymentach jako główny badacz oraz jako koordynator krajowy. Od 2014 r. prowadzi własny ośrodek badań klinicznych.

Jego główne zainteresowania w zakresie neurologii dotyczą chorób zwyrodnieniowych mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona i drżenie samoistne), interesuje się także chorobami nerwowo-mięśniowymi oraz udarem mózgu. Oprócz pracy klinicznej zajmuje się także organizacją i prowadzeniem szkoleń z neurologii oraz jest opiekunem specjalizacji lekarzy rezydentów. Ponadto aktywnie uczestniczy w realizacji programu profilaktyki udaru mózgu.

Praca w Klinice Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w innych oddziałach neurologii, a także możliwość częstych wyjazdów na konferencje naukowe i staże pozwoliły na zdobycie doświadczenia pozwalającego na w pełni samodzielną pracę jako neurolog. Dr Banaszkiewicz konsultuje także w języku angielskim.


Zaprojektowane przez Gabinety Krakowskie Tradycja 2022